Konsulenttjenester

Spisskompetanse

CORNATOR NORGE tilbyr sine kunder integrerte løsninger med noen av verdens beste virksomhetskonsulenter på plattformen Microsoft Dynamics NAV (Navision) - som på sin side har sin spisskompetanse innen økonomi-, salgs-, logistikk- og produksjonsstyring.

Microsoft Dynamics NAV

Våre Microsoft Dynamics NAV virksomhetskonsulenter har gjerne en ingeniør- eller revisjonsrelatert bakgrunn og er sertifiserte av Microsoft Business Solutions til å jobbe med Dynamics NAV. De har ofte flere års praktisk erfaring fra en produksjons- eller handelsvirksomhet innen de starter som konsulenter i CORNATOR.

Virksomhetskonsulentene jobber selvstendig og profesjonelt, hvilket sikrer en høy kvalitet i rådgivningen og sparring med den enkelte kunde.

Prosjektstyring

Våre prosjektledere styrer og koordinerer implementeringen av ERP-løsningene. Vi jobber ut fra en strukturt prosjektmodell som sikrer at fokus og mål fastholdes gjennom alle prosjektets faser.

Utdannelse

Vi tilbyr en rekke standardkurs i TRIMIT og Microsoft Dynamics NAV. Det er CORNATORs virksomhetskonsulenter, som, arrangerer og tilrettelegger kursene og innholdet av hvert enkelt kurs er nøye tilpasset. Dette med tanke på at utbyttet skal bli så stort så mulig for hver enkelt kursusdeltaker.

Support

Vi tilbyr hotline- og online-support av Microsoft Dynamics NAV og TRIMIT.

Hos CORNATOR er supportfunksjonen en av de sentrale avdelingene. Derfor er avdelingen bemannet med en fast stab  som besitter en meget høy tverrfaglig kompetanse.

Gå til support.cornator.no

La oss kontakte deg

Del

TRIMIT-kunder

mode- og tekstil-kundelogoer
Møbel- og interiør-kundelogoer
Produktion- og industri-kundelogoer

Kontakt CORNATOR!