Om oss

Bransjeløsning bygget på Microsoft Dynamics NAV

CORNATOR NORGE AS ble stiftet i 2016 i Sandefjord og er et datterselskap av danske Cornator A/S, som har sitt hovedsete i Viborg. 

Som partner til Microsoft Dynamics NAV selger, implementerer og støtter CORNATOR standardløsningen TRIMIT.
TRIMIT er en programvare utviklet til produksjons- og handelsvirksomheter innen for de disse bransjene:

 • Fashion og sport
 • Møbelindustri
 • Øvrig industri og produksjon

Bransjekjennskap og samspill

Vår solide bransjekjennskap sikrer at vi støtter kundens verdikjede i dag såvel som i morgen.

Vi leverer sterke, og innovative bransjeløsninger - samt suksessfull forretningsutvikling.

Hos oss er det samspillet mellom mennesker, løsninger og prosesser som utgjør forskjellen.

Brancheløsninger

Del

Vårt fokus

 • Din suksess er vår suksess

 • Vi brenner for å gjøre en forskjell i alt vi foretar oss

 • Enkelhet og bæredyktighet er vår hjertesak

 • Vi setter alltid kunden først

 • Vår erfaring sikrer din trygghet

 • Vi besørger at du kan forholde deg til lette og håndterlige løsninger

 • Vi stiller med betydelig kompetente og engasjerte medarbeidere

Våre visjoner

 • Vi skal levere Norges beste IT-løsninger innenfor de bransjene vi jobber med

 • Når virksomhetene vi henvender oss til tenker på IT-løsninger, så tenker de CORNATOR

 • Vi vil være en attraktiv arbeidsplass med dyktige medarbeidere som trives godt og er i konstant utvikling

...og det er derfor!

 • Vi leverer funksjonelle IT-løsninger, som er lette å implementere, støtte og oppdatere
 • Vi forstår og understøtter behovene i de gitte bransjene

 • Vi leverer mest mulig software med færrest mulige timer

 • Vi står inne for våre verdier både i forhold til oss selv og våre kunder

 • Vårt konsept og våre produkter er verdiskapende

...og drivkraften er:

Suksess

Vi lykke med å lykkes. Og har vi påtatt oss en oppgave og satt og et målt, gir vi ikke opp før jobben er utført på en tilfredsstillende måte. Vi arbeider kreativt, utholdende og i team.

Empati

Vi lever oss inn i kundens verden.

Vi forstår kundens forretning og problemstillingene vi konkret blir satt i. En meget viktig prosess i alt arbeid med IT og forretningsprosesser er å spørre, lytte og forstå. Den prosessen dyrker vi med stor lidenskap, ettersom utførelsen av nettopp denne er selve fundamentet i innlevelsen vi har i kundens forretning.

Kostnadsbevissthet

Pris og kvalitet henger sammen.

Vi er bevisste på kostnadene ved å levere god service, høy faglig kompetanse og arbeidsomme ressurser. Det er viktig for oss at vi har rom for fortsatt å utvikle virksomheten.

Know-how

Vi setter læring og såkalt know-how i høyetet.

Vi har stort fokus på å løse en problemstilling hos hver enkelt kunde, sli at den også kan brukes av de mange andre kundene, som måtte ha en lignende utfordring. For den enkelte medarbeider gis det rammer for å kunne etterstrebe det høyeste kompetanse- og erfaringsnivå som besørger kundenes muligheter for utvikling.

Kommunikasjon

Vi legger betydelig stolthet i god kommunikasjon

For oss er kommunikasjon både å lytte, snakke og skrive - men også å dele information. Vi anerkjenner, verdsetter og svarer på enhver henvendelse fra kunder, samarbeidspartnere og ansatte. Vi kommuniserer åpent, ærlig og profesjonelt. Vi anerkjenner og vurderer seriøst andres idéer og svarer bestandig respektfullt på synspunkter ulike våre egne.

Vi kommuniserer med hjertet såvel som med hjernen.

Frihet under ansvar

Enhver av CORNATOR NORGES medarbeidere er med på å tilrettelegge sin egen hverdag, men er forpliktet af helheten.

TRIMIT-kunder

mode- og tekstil-kundelogoer
Møbel- og interiør-kundelogoer
Produktion- og industri-kundelogoer

Kontakt CORNATOR!