TRIMIT Production

IT-løsning til industri- og produksjon

TRIMIT gir deg én samlet IT-løsning, der du får:

 • ERP med funksjonalitet utviklet spesifikt til industri- og produksjonsvirksomheter
 • 2 webshops - B2C, B2B
 • 2 webportaler - Sales Agent Portal, Supplier Portal
IT-løsning til møbel og industri

Microsoft Dynamics NAV

TRIMIT Production er baseret på Microsoft Dynamics NAV og fungerer ved at tilfører og forbedre eksisterende funktionalitet i NAV - til netop din branche.

Med NAV og TRIMIT Production får du:

 • det fulde overblik over processerne i din kerneforretning
 • præcisionen der optimerer din værdikæde
 • indblikket, som dine medarbejder har behov for, for at kunne yde deres bedste

Du kan se nogle af mulighederne med Microsoft Dynamics NAV i videoen:
10 Tips to Microsoft Dynamics NAV

Webportaler

Den direkte forbindelse

TRIMIT giver ikke alene jeres medarbejdere de rigtige værktøjer til at arbejde effektivt. Det skaber også direkte forbindelse til forretningsforbindelser og kunder.

Enkel online adgang

Leverandører, sælgere, forhandlere og kunder kan via webshops og portaler tilgå relevante informationer og funktioner, kommunikere med jer og oprette ordrer gennem den enkle og intuitive brugergrænseflade med en sikker browserforbindelse.

Øjeblikkeligt opdaterede data

Ændringer i de registrerede oplysninger opdateres straks, så I kan reagere hurtigt på henvendelser fra leverandører og kunder.

På PC og mobile enheder

TRIMITs webshops og portaler fungerer på alle browsere samt touch-skærme som fx smartphones og tablets.

Et IT-system - slip for dobbeltarbejde

Den relevante infrastruktur sikrer, at I kan kommunikere online med jeres forretningsforbindelser inden for få timer, uanset hvor de er. Og fordi al information lagres i TRIMIT, ligger der intet på nettet, der skal opdateres - TRIMIT sørger for det hele.

TRIMIT understøtter blandt andet

 • B2C Webshop
  • Komplet webshop
  • Ønskelister
  • Gavekort
  • Kundeklub
  • Returvare-håndtering
  • Kreditkortbetaling
 • B2B Webshop
  • Kunders og forhandleres portal til ordreregistrering
B2C Webshop | B2B Webshop | Sales Agent Portal | Supplier Portal

Tilbud/Ordre

Hjælper jer med at styre design og produktudvikling

Uanset om I er ordreproducent med en stor grad af konfigurerbare standardvarer eller har karakter af en projektproducent med såvel nye og eksisterende varer, så er der mange forhold der skal tages stilling til i opbygning af et konkurrencedygtigt tilbud. Priser, produkter, produktionstider, leveringstider og dækningsbidrag.

De rette beslutninger til rette tid

De mange forhold i sammensætningen af tilbud stiller store krav til medarbejdernes overblik samt deres evne til at træffe de rette beslutninger på det rigtige tidspunkt. Fejl i tilbud/ordrefasen påvirker alle øvrige faser i værdikæden.

Produktkonfiguration

Løsningen er TRIMIT - produktkonfigurationen og/eller den direkte relation mellem tilbud/ordre, lager, indkøb, produktions- og kapacitetstræk.

Sikrer overblik

TRIMIT sikrer overblikket allerede i tilbudsfasen, minimerer risikoen for fejl, reducerer antallet af indtastninger og understøtter at I kan overholde de lovede leveringstider.

TRIMIT understøtter blandt andet

 • Produktkonfiguration
  • Styring af individuelle vare egenskaber i tilbud/ordrefasen
 • Avanceret pris, rabat og provisionshåndtering
 • Online disponering af materialer, tid og kapacitet
 • Nem vedligeholdelse af prislister
 • Webbaseret B2B løsning til ordreregistrering, lagercheck, produktdata og kommunikation
 • Webbaseret sælger/agent løsning til ordreregistrering
 • Statistik og kundemålinger

Indkøb

Overblik og disponering

Alle med indkøbserfaring kender til udfordringen med at få materialer hjem til rette tid i rette antal. Restordre, delleveringer er en del af dagligdagen og ofte til stor irritation for jer i indkøb, men også i resten af organisationen.

Samtidig er der fokus på at minimere eller helt at undgå lagerbeholding af råvarer og mellemvarer. Kravene til en optimering af indkøbsfunktionen er store.

Vær på forkant

Derfor er det også vigtigt at jer i indkøb, så tidligt som muligt bliver orienteret om ændringer i behovet og timingen for materialeforbruget.

Beregn behov og saml indkøb

TRIMIT løser jeres udfordringer uanset om I køber ind til lager eller direkte til varer i arbejde.

Systemet kan – allerede på baggrund af afgivne tilbud – beregne jeres behov og samle jeres indkøb på tværs af forskellige salgsordre og salgslinier.

Få lettet arbejdet

TRIMIT er et fleksibelt værktøj, som letter registrering og behandling af delleveringer og restordre.

Også online

TRIMIT Supplier Portal hjælper jer med at kommunikere alle detaljer med strategiske leverandører korrekt i første forsøg og på den måde hjælpe til med at sikre korrekt levering af korrekte produkter til aftalt tid.

TRIMIT understøtter blandt andet

 • Komplet leverandørkartotek
 • Indhentning af priser og tilbud
 • Automatisk indkøbsforslag baseret på tilbud/salg eller produktion
 • Registrering/indscanning af købsfakturaer
 • Webbaseret leverandørportal til indkøb og kommunikation
 • EDI
 • Statistik og leverandørmålinger

Produktion

Overblik, fleksibilitet og efterkalkulation

Produktions- og kapacitetsstyring er sjældent en ukompliceret størrelse at håndtere, og når det tillige skal kobles sammen med økonomi- og løndelen i et ERP-system – så er der risiko for at der opstår udfordringer, som overstiger de mange fordele der blot ligger og venter på jer.

Vælg branchekendskab

Udfordringerne kan opstå som følge af manglende branche- og produktionskendskab hos ERP-leverandøren – men sådan behøver det ikke at være:

TRIMIT er bygget, vedligeholdes og udvikles til stadighed af branche og produktionsfolk med mange års erfaring.

Bygget på flere års erfaring

TRIMIT indeholder sikkert allerede den ønskede funktionalitet I har behov for – som standard og med fuld finansintegration – uanset, om jeres fokus er på behovsberegning, flaskehalsstyring for og efterkalkulation, sporing eller dokumenthåndtering.

TRIMIT understøtter blandt andet

 • Ordre, projekt og lagerproduktion
 • Direkte relation til salg og indkøbsordre
 • Variantstyring
 • Indlæsning af data fra CADsystem eller automatisk oprettelse af styklister fra tilbud/ordreregistreringen
 • Behovsberegning – via MRP
 • Kapacitet og flaskehalsstyring
 • Krav til sporing
 • Dokumenthåndtering til f.eks. tegninger og certifikater
 • Komme gå og jobregistrering evt. via scannere
 • Komplet for- og efterkalkulationsprogram
 • Udlæsning til f.eks. Lessorløn eller Bluegarden
 • Unik vedligeholdelse af eksisterende styklister

Lager/Logistik

Korrekt levering til aftalt tid

Hvor meget eller hvor lidt kan vi nøjes med at lagerføre, uden at det går ud over vores evne til hurtig og præcis levering? - Skal vi ofte lige ud på lageret for at checke lagerbeholdningen, før vi formidler en given leveringstid til en kunde? – Kan vi stole på de data vores nuværende ERP-løsning fortæller omkring varer på lager? - og ikke mindst hvor varerne ligger?

Spørgsmål som disse er på daglig basis, hvad man møder, når relationen mellem tilbud/ordre, indkøb, lager og produktion ikke er tilstede. Med sådan behøver det ikke at være.

Bind processerne sammen

TRIMIT binder alle processerne sammen. Løsningen giver tillige et hurtigt overblik over den samlede logistik, som dækker jeres behov – også de steder hvor I gør tingene anderledes end andre.

Styring, service, optimering

Med en TRIMIT får I styr på lagerbeholdningen, I kan give kunderne korrekt besked om leveringstiden og optimerer hele logistikdelen med mulighed for brug af stregkoder og integration til speditører.

TRIMIT understøtter blandt andet

 • Registrering af modtagelse evt. via scannere
 • Overblik over disponibelt antal på lager
 • Håndtering af konsignationslager
 • Lokationsstyring
 • Plukning evt. via scannere
 • Integration til speditører
 • Udskrift af fragt- og eksport papirer
 • Gebyr- og fragtberegning
 • Statistik og rapportering

Service

Fundamentet for den gode service

God service er vigtigt for at få ordren med hjem – men god service efter salget er nøglen til at få mange flere ordrer. Al jeres information findes allerede i TRIMIT, så systemet bruges også som fundament for at servicere jeres kunder - hvad enten det handler om at kunne oplyse en forventet leveringstid eller håndtere en fejlleverance.

Overblik over ordrer

TRIMIT giver jer et konstant og korrekt overblik over hvor kundens ordre er, og hvornår kunden kan forvente levering.

Håndter returnering - og statistik

TRIMIT har desuden indbyggede faciliteter til at håndtere returvarer og sikre hurtig håndtering af dette overfor kunden. Samtidig gemmer TRIMIT information om årsager og forklaringer som senere kan bruges til statistik, leverandøropfølgning osv.

TRIMIT understøtter blandt andet

 • Returvare- og reklamationshåndtering
  • Registrering af årsager og løsninger
  • Statistik på returvarer og reklamationer
 • Forespørgsler
  • Ordrer
  • Fakturaer
  • Leveringer
 • Webbaseret B2B portal til forespørgsler

Finans/Statistik

Statistik- og opfølgningsværktøjer

I TRIMIT er der en række statistikker og opfølgningsværktøjer til rådighed, således at det er muligt hele tiden at følge med i vigtige nøgletal og lave ad hoc opfølgning.

Information på din måde 

Løsningen er særdeles fleksibel. Du kan vælge at trække informationen, når du har behovet for det, eller du kan have f.eks. oversigt over omsætningsudviklingen det seneste kvartal inde som et fast element i dit rollecenter.

Værktøj bygget på branche-viden

Du kommer langt med de værktøjer, som findes i løsningen som standard. Integrationen mellem TRIMIT og Microsoft Office gør det let at sende informationer frem og tilbage mellem f.eks. TRIMIT og Excel.

Suppler med andre værktøjer

Har du ikke nok i de standardværktøjer løsningen tilbyder, er der mulighed for at supplere løsningen med:

Jet Reports

Jet Reports er en integreret rapportgenerator til TRIMIT, der giver brugeren en enkel måde til at oprette faste rapporter og ad-hoc rapporter i Excel.

TARGIT

Med TARGIT Decision Suite til TRIMIT giver vi dig hurtigt overblik over din forretning og mulighed for at træffe endnu bedre beslutninger. Det, at følge det daglige salg, den daglige drift, sammenligne salget med sidste år eller med budget, få en klar vurdering af rentabiliteten på varegrupper, varer eller andet, er noget vi gerne vil hjælpe Jer med.

Med TARGIT Decision Suite til TRIMIT kan du få et hurtigt overblik over alt dette i overskuelige analyser og enkelte rapporter, og du kan endda opsætte Intelligente Agenter, som løbende vil overvåge Jeres tal og give dig besked, hvis der sker ændringer til disse, så du kan reagere hurtigere. Du kan løbende måle på, hvordan det går med salget.

Nøgletal og overblik skal I hele tiden have adgang til – muligvis vil I dele information med partnere, kunder eller leverandører for at optimere netop Jeres værdikæde! Information kan distribueres automatisk via mail eller til smartphone/tablets. Viden fra business intelligence løsningen skal bruges til at træffe bedre beslutninger hurtigere og baseret på fakta – og dermed skabe en bedre indtjening for Jeres virksomhed.

Økonomi / Finans

Når du starter med at bruge TRIMIT, knytter du automatisk alle medarbejdere tættere sammen. Alle indtaster data i det samme system, hvilket betyder, at du har meget lettere adgang til informationen – den nyeste information, vel at mærke.

Et væld af standardværktøjer 

Planlægning, styring af din virksomheds økonomiske ressourcer, regnskab, budgettering, risikostyring, indkøb samt analyse og rapportering er alle standardværktøjer i Dynamics NAV og TRIMIT.

Overhold lovkrav, automatiser og træf bedre beslutninger

Løsningen er naturligvis lokaliseret og holdes opdateret til danske forhold, så du kan overholde de lovmæssige krav. Du får bl.a. mulighed for at holde nøje øje med kritiske bankaktiviteter og at automatisere økonomistyringsprocesser, så du kan træffe bedre forretningsbeslutninger.

Personligt rollecenter - visning af information 

Med løsningen får du et rollecenter, som kan tilpasses dine ønsker og krav. Med Dynamics NAV og TRIMIT kan du få al relevant data præsenteret direkte i dit personlige rollecenter, f.eks. udvalgte KPI’er, cashflow-diagrammer osv. Du får lynhurtigt overblik over eventuelle afvigelser, og du kan dykke direkte ned i tallene direkte fra rollecenteret.

TRIMIT-kunder

mode- og tekstil-kundelogoer
Møbel- og interiør-kundelogoer
Produktion- og industri-kundelogoer

Kontakt CORNATOR!