TRIMIT Furniture

IT-løsning til møbelbransjen

TRIMIT gir deg én samlet løsning der du får:

 • ERP med funksjonaitet utviklet spesifikt til møbelbransjen
 • 2 webshops - B2C, B2B
 • 2 webportaler - Salles Agent Portal, Supplier Portal

TRIMIT IT-løsning til møbelbranchen

Microsoft Dynamics NAV

TRIMIT Furniture er basert på Microsoft Dynamics NAV og fungerer ved å tilføre og forbedre eksisterende funksjonalitet i NAV - til nettopp din bransje.

Med NAV og TRIMIT Furniture får du:

 • det fulle overblikk over prosessene i din kjerneforretning
 • presisjon som optimerer din verdikjede
 • innblikket, som dine medarbeider har behov for, for å kunne yte sitt beste

Du kan se noen av mulighetene med Microsoft Dynamics NAV i videoen:
10 Tips to Microsoft Dynamics NAV

Webportaler

Den direkte forbindelse

TRIMIT gir ikke bare medarbeiderne deres de rette verktøyer til å arbeide effektivt. Det skaper også direkte forbindelse til forretningsforbindelser og kunder.

Leverandører, selgere, forhandlere og kunder kan via webportaler se over relevant informasjon og funksjoner, kommunisere med dere og opprette ordrer gjennom den enkle og intuitive brukergrenseflate med en sikker browserforbindelse.

Endringer i de registrerte opplysninger oppdateres straks, så dere kan reagere hurtig på henvendelser fra leverandører og kunder.

TRIMITs webportaler fungerer på alle browsere samt touch-skjermer som fx smartphones og tablets. Den relevante infrastrukturen sikrer, at dere kan kommunisere online med deres forretningsforbindelser innen for få timer, uansett hvor de befinner seg. Og siden all informasjon lagres i TRIMIT, ligger det ingenting på nett, som må oppdateres - TRIMIT ordner alt.

TRIMIT understøtter blant annet

 • B2C Webshop
  • Komplett webshop
  • Ønskelister
  • Gavekort
  • Kundeklubb
  • Returvare-håndtering
  • Kreditkortbetaling
 • B2B Webshop
  • Kunders og forhandleres portal til ordreregistrering
B2C Webshop | B2B Webshop | Sales Agent Portal | Supplier Portal

Tilbud/Ordre

Konfigurasjon og overblikk på alle plattformer

Uansett om dere er produsent eller forhandler av kjøkkener eller møbler så er det mange forhold man må ta stilling til for å treffe kundens helt spesielle behov – tresorter, størrelser og fargevalg er bare noen av de mange valg som må gjøres. Det er mer reglen end unntakelsen at det skjer justeringer i fasen fra tilbud til ordre. Det kan være tidskrevende og det stiller store krav til medarbeiderne/kundenes overblikk samt deres evne til å treffe de rette beslutninger på det riktige tidspunkt.

Feil i tilbud/ordrefasen påvirker alle øvrige faser i verdikjeden. Men det finnes en sikker metode til å minimere feil, minimere tidsforbruket og maximere kundens opplevelse av deres service.

Løsningen er TRIMIT Furniture.

TRIMIT Furniture sikrer overblikket allerede i tilbudsfasen, minimerer risikoen for feil, reduserer antallet av inntastninger og understøtter at dere kan overholde de lovede leveringstider.

Med TRIMIT Furniture har alle som selger deres produkter fullt overblikk over nåværende og kommende produkter, bestsellere, leveringstidspunkter og priser. Det gjelder uansett, om vi snakker om deres selgere, agenter eller direkte fra butikkene – TRIMIT hjelper dem alle. TRIMIT inneholder i tillegg en komplett webshop, som ikke bare understøtter ditt brand, men også er den optimale måte å selge de produkter du allerede har i TRIMIT. Sammenhengen fra design til webshop i samme løsning er uovertruffen.

TRIMIT understøtter blant annet

 • Produktkonfigurasjon
  • Styring av individuelle vare egenskaper i tilbud/ordrefasen
 • Avansert pris, rabatt og provisjonshåndtering
 • Online disponering av materialer, tid og kapasitet
 • lett vedlikeholdelse av prislister
 • Webbaseret BTB løsning til ordreregistrering, lagercheck, produktdata og kommunikasjon
 • Webbaseret selger/agent løsning til ordreregistrering
 • Integreret web shops med valide online data
 • Statistikk og kundemålinger

Innkjøp / Disponering

Overblikk og disponering

Alle med innkjøpserfaring kjenner til utfordringen med å få materialer hjem til rette tid i rette antall. Restordre og delleveringer er en del av dagligdagen og ofte til stor irritasjon for dere som jobber med innkjøp, men også i resten av organisasjonen. Samtidig er det fokus på å minimere eller helt å unngå lagerbeholdning av råvarer og mellomvarer. Kravene til en optimering av innkjøpsfunksjonen er store.

Derfor er det også viktig at dere i innkjøp, så tidlig som mulig blir orientert om endringer i behovet og timingen for materialforbruket.

TRIMIT Furniture løser deres utfordringer uansett om dere kjøper til lager eller direkte til varer i arbeide.

Systemet kan – allerede på bakgrunn av gitte tilbud – beregne deres behov og samle deres innkjøp på tvers av forskjellige salgsordre og salgslinjer.

Trimit er et fleksibelt verktøy, som letter registrering og behandling av delleveringer og restordre.

TRIMIT Supplier Portal hjelper dere med å kommunisere alle detaljer med strategiske leverandører korrekt på første forsøk og på den måten hjelpe til med å sikre korrekt levering av korrekte produkter til avtalt tid.

TRIMIT understøtter blant annet

 • Komplett leverandørkartotek

 • Innhentning av priser og tilbud

 • Automatisk innkjøpsforslag basert på tilbud/salg eller produksjon

 • Registrering/innscanning av kjøpsfakturaer
 • Webbaseret leverandørportal til innkjøp og kommunikasjon
 • EDI
 • Statistikk og leverandørmålinger

Produksjon

Lett variantstyring og overblikk

Et moderne produksjonsapparat innenfor kjøkken- og møbelbransjen må være klar for omstilling og skal ofte kunne håndtere et stort antall varianter – helt i henhold til kundens spesifikke ønsker. Det stiller ofte store krav til opprettelse og vedlikeholdelse av varenummer, stykklister spesifikt og produksjonsstyring generelt– uansett om produksjonen foregår i inn eller utland eller om dere har outsourcet produksjon til underleverandører.

Omkostningene skal bevares på et minimum – samtidig møter dere store krav til fleksibilitet og overblikk.

Løsningen er TRIMIT Furniture – spesialdesignet til kjøkken- og møbelbransjen samtidig som at det er en standardløsning, dette binder produksjon sammen med tilbud/ordre, innkjøp, lager, kundeservice, økonomi og avrapportering.

Uansett, om dere har egen produksjon eller har outsourcet produksjon til underleverandører, så kan dere med TRIMIT Furniture – bevare overblikket, minimerer omkostningene og sikre den livsnødvendige fleksibilitet

TRIMIT understøtter blant annet

 • Ordre, prosjekt og lagerproduksjon
 • Direkte relasjon til salg og inkjøpsordre
 • Variantstyring
 • Behovsberegning – via MRP
 • Kapacitet og flaskehalsstyring
 • Krav til sporing
 • Dokumenthåndtering til f.eks. tegninger og sertifikater
 • Komme gå og jobbregistrering evt. via skannere
 • Komplett for- og etterkalkulasjonsprogram
 • Utlesning til f.eks. Lessorløn eller Bluegarden
 • Unik vedligeholdelse af eksisterende styklister

Lager/Logistikk

Korrekt levering til avtalt tid

Hvor mye eller hvor lite holder det at vi lagerfører, uten at det går ut over vår evne til hurtig og presis levering -  Må vi ofte ut på lageret for å sjekke lagerbeholdningen, før vi formidler en gitt leveringstid til en kunde – kan vi stole på de data, vår nåværende ERP løsning forteller omkring varer på lager -og ikke minst hvor ligger varene?

Spørsmål som disse er på daglig basis hva man møter når relasjonen mellom tilbud/ordre, innkjøp, lager og produksjon ikke er tilstede.

Men slik trenger det ikke å være. TRIMIT Furniture binder alle prosessene sammen. Løsningen gir et raskt overblikk over den samlede logistikk, som dekker deres behov – også de steder der dere gjør ting annerledes enn andre.

Med en TRIMIT Furniture får dere kontroll på lagerbeholdningen, gi kundene korrekt beskjed om leveringstiden og optimerer hele logistikkdelen med mulighet for bruk av strekkoder og integrasjon til speditører.

TRIMIT understøtter blant annet

 • Registrering av mottakelse evt. via skannere
 • Overblikk over disponibelt antall på lager
 • Håndtering av sendingslager
 • Lokasjonsstyring
 • Plukking evt. via skannere
 • Integrasjon til speditører
 • Utskrift av frakt- og eksport papirer
 • Gebyr- og fraktberegning
 • Statistikk og rapportering

Service/Reklamasjon

God service er viktig for å få ordren med hjem – men god service etter salget er nøkkelen til at få mange flere ordrer. All deres informasjon finnes allerede i TRIMIT Furniture, så systemet brukes også som fundament for å servicere kundene deres- uansett om det handler om å kunne opplyse en forventet leveringstid eller håndtere en feilleveranse.

Som standard funksjonalitet har TRIMIT Furniture dessuten et komplett reklamasjons modul til håndtering av relevante reklamasjons typer med direkte relasjon til resten av verdikjeden, hvilket sikrer overblikk og en hurtig reaksjonstid overfor kunden.

Samtidig sparer TRIMIT informasjon om årsaker og forklaringer som senere kan brukes til statistikk, leverandøroppfølging osv.

TRIMIT understøtter blant annet

 • Returvare- og reklamasjonshåndtering

  • Registrering av årsaker og løsninger

  • Statistikk på returvarer og reklamasjoner

 • Forespørsler

  • Ordrer

  • Fakturaer

  • Leveringer

 • Webbaseret B2B portal til forespørsler

Finans/Statistikk

I TRIMIT er det en rekke statistikker og oppfølgningsverktøyer til rådighet, således at det er mulig hele tiden å følge med i viktige nøkkeltall og lave ad hoc oppfølgning.

Løsningen er særdeles fleksibel. Du kan velge å trekke informasjonen når du har behovet for det eller du kan ha f.eks. oversikt over omsetningsutviklingen det seneste kvartal inne som et fast element i dit rollesenter.

Du kommer langt med de verktøyer som finnes i løsningen som standard. Integrasjonen mellom TRIMIT og Microsoft Office gjør det lett å sende informasjon frem og tilbake mellom f.eks. TRIMIT og Excel.

Har du ikke nok med de standardverktøyer løsningen tilbyr, er der mulighet for å supplere løsningen med:

Jet Reports

Jet Reports er en integrert rapportgenerator til TRIMIT, som gir brukeren en enkel måte å opprette faste rapporter og ad-hoc rapporter i Excel.

TARGIT

Med TARGIT Decision Suite til TRIMIT gir vi deg raskt overblikk over din forretning og mulighet for å treffe enda bedre beslutninger. Det, å følge det daglige salg, den daglige drift, sammenligne salget med med fjor året eller med budsjett, få en klar vurdering av rentabiliteten på varegrupper, varer eller annet, er noe vi gjerne vil hjelpe dere med.

Med TARGIT Decision Suite til TRIMIT kan du få et raskt overblikk over alt dette i overskuelige analyser og enkelte rapporter, og du kan til og med sette opp Intelligente Agenter, som løpende vil overvåke tallene deres og gi deg beskjed, hvis det skjer endringer til disse, slik at du kan reagere hurtigere. Du kan løpende måle på, hvordan det går med salget.

Nøkkeltall og overblikk må dere hele tiden ha adgang til – kanskje dere vil dele informasjon med partnere, kunder eller leverandører for å optimere nettopp deres verdikjede! Informasjon kan distribueres automatisk via mail eller til smartphone/tablets. Viten fra business intelligence løsningen skal brukes til å treffe bedre beslutninger hurtigere og basert på fakta – og dermed skape en bedre inntjening for deres virksomhet.

Økonomi / Finans

Når du begynner å bruke TRIMIT, knytter du automatisk alle medarbeidere tettere sammen. Alle taster inn data i det samme systemet, hvilket betyr at du har mye lettere adgang til informasjon – den nyeste informasjon, vel å merke.

Planlegging, styring av din virksomhets økonomiske ressurser, regnskap, budsjettering, risikostyring, innkjøp samt analyse og rapportering er alle standardverktøyer i Dynamics NAV og TRIMIT.

Løsningen er naturligvis lokalisert og holdes oppdatert til norske forhold, så du kan overholde de lovmessige krav. Du får bl.a. mulighet for å holde nøye øye med kritiske bankaktiviteter og at automatisere økonomistyringsprosesser, sånn at du kan treffe bedre forretningsbeslutninger.

Med løsningen får du et rollesenter, som kan tilpasses dine ønsker og krav. Med Dynamics NAV og TRIMIT kan du få all relevant data presentert direkte i dit personlige rollesenter, f.eks. utvalgte KPI’er, cashflow-diagrammer osv. Du får lynraskt overblikk over eventuelle avvik, og du kan dykke direkte ned i tallene direkte fra rollesenteret.

TRIMIT-kunder

mode- og tekstil-kundelogoer
Møbel- og interiør-kundelogoer
Produktion- og industri-kundelogoer

Kontakt CORNATOR!