Møbler & Interiør

"Vi valgte Dynamics NAV TRIMIT Furniture fordi det er det mest bransjetilpassede systemet på markedet. Det har samtidig den fordelen at det er et standardsystem."

FREDERICIA Furniture anbefaler TRIMIT Furniture

Komplett IT-system

Kundene - enten det er på B2C- eller B2B-markedet - ønsker ofte skreddersydde løsninger, som matcher nettopp deres behov. Som kjøkkenprodusent, møbelprodusent eller forhandler sørger vi for å oppfylle deres behov ved å tilby kjøkken og møbler i et utall av modeller og varianter. Det gir store utfordringer i verdikjeden – fra tilbud/ordre til levering og service.

Mange løser utfordringene ved å benytte en rekke systemer, verktøyer og regneark som hver for seg håndterer problemstillingene, men som ofte ikke henger sammen.

I TRIMIT skal data kun tastes inn en enkelt gang og kan brukes i samtlige ledd av organisasjonen, så vi kan ta veloverveide beslutninger på et felles grunnlag.


Les mer om løsningen

ERP med 4 integrerte nettportaler

TRIMIT Furniture løsning

FREDERICIA har fått færre feil og større effektivitet med TRIMIT Furniture

Sterk variantkonfigurasjon, god salgsprisoppbygning og solid innsikt i møbelbransjens vilkår er vesentlige årsaker til at FREDERICIA kjører Dynamics NAV med TRIMIT Furniture.

Se FREDERICIA video-referanse

Visste du at:

TRIMIT Furniture-løsningen har eksistert i mer enn 20 år og at mer end 50 møbelvirksomheter bruker løsningen.

Det er blant annet ideer og erfaringer fra våre møbelkunder som former og videreutvikler løsningen og sikrer at den stadig forblir bransjens sterkeste løsning.

Visste du at:

TRIMIT Furniture støtter alle virksomhetens prosesser og at sterk variantstyring, god salgsprisoppbygging, smidig integrasjon av kundeordrer, større overblikk, markant effektivisering samt forbedret kundeservice blot er noen av de fordelene våre kunder fremhever ved TRIMIT Furniture.

Visste du at:

TRIMIT Furniture inkluderer en rekke bransjespesifikke portaler bestående av TRIMIT B2B, TRIMIT Webshop, TRIMIT Sales Agent & TRIMIT Supplier Portal. Portalene er fullt integrert i din TRIMIT-løsning. Du får oppdatert og hurtig tilgjengelig informasjon, som kun skal tastes inn én gang og heretter kan vises alle relevante steder. Du kan gi dine kunder eller leverandører bedre service, ved å gi dem adgang til dine varer hele døgnet.

Les mer om våre portaler

Med TRIMIT B2B kan Cane-line gi både forhandlere og kunder bedre service

”Vi kan komme direkte i kontakt med våre forhandlere og vi kan informere dem direkte om tilbud med mer gjennom portalen. Ved å logge inn kan forhandlerne samtidig få adgang til al den informasjon som er relevant for dem. Og det er en slags win-win situation, fordi det er tidsbesparende både for oss og for dem”

- Annette Muus, økonomisjef, Cane-line & Sika Design A/S

Les Cane-line casestory
Cane-line B2B CORNATOR

Sterk variantstyring, smidig integrasjon av kundeordrer og solid innsikt i møbelbransjens vilkår er de mest vesentlige årsaker til at Montana kjører TRIMIT Furniturer som støtter alle virksomhetens prosesser.

”At der er fem milliarder kombinasjonsmuligheter hvilket stiller store krav til produksjons- og ordrestyring, og det kan kun la sig gjøre ved hjelp av et sterkt IT-system”

- Jan Rasmussen, Innkjøpssjef, Montana Møbler A/S

Les Montana casestory

Med TRIMIT B2B får du bedre overblikk, større effektivitet og forbedret kundeservice!

Med TRIMIT B2B legger du en stor del av din kundeservice ut på nettet. Butikkene har online-adgang til den nyeste informasjonen, de kan legge ordrer, se leveringstider, laste ned kontoutdrag, fakturaer og mye mer. De kan gjøre det når det passer dem, så de er ikke lenger avhengige av åpningstidene i din kundeservice. Og viktigst av alt: Det gir bedre kundeservice.

Se video om TRIMIT B2B

JKE Design

"Det er blant annet produksjonsingeniører og folk med bransjeerfaring som er ansatt hos CORNATOR. dette tilsier at de har hatt hendene i arbeidet og ikke kun sittet med det praktiske. Det gir oss stor trygghet at dette er bransjefolk som vet hva de gjør ."

KA interiør

"TRIMIT ble valgt på grunn av den bransjetilpassede løsningen med alle de mulighetene det gir oss hva gjelder innflydelse på utviklingen. CORNATORs konsulenter er ytterst kompetente og gode til at sette seg inn i vår forretning."

Erik Jørgensen

"CORNATOR vet hva det dreier seg om innenfor bransjen. Man merker seg raskt den store knowhow'en de har fått gjennom deres mange møbelkunder. Alle drar nytte av hverandres erfaringer, og dét er en stor styrke."

TRIMIT-kunder

mode- og tekstil-kundelogoer
Møbel- og interiør-kundelogoer
Produktion- og industri-kundelogoer

Kontakt CORNATOR!